Varaždinski komorni orkestar
Augusta Cesarca 1
42000 VARAŽDIN

tel: 099 819 6398

 

 


foto : KD Sudec

 

 

Program  XXVII. sezone 2021./2022.
Koncertna dvorana HNK-a u Varaždinu

 19:30 sati

 

 

Prvi koncert, nedjelja 24. listopad 2021
Mario Korunić, violina i umjetničko vodstvo

Program:
M. Korunić: Toccata Insomnia - PRAIZVEDBA
A. Aratjunian: Koncert za violinu i orkestar
E. Toldrá: "Vistes al Mar" Evocaciones poéticas za gudače

 

  

Drugi koncert, nedjelja 5. prosinac 2021.
Koncert povodom Dana grada Varaždina
Marco Graziani, violina
Ivo Lipanović, dirigent

Program:
D. Bobić: Karakteristična varaždinska simfonija
- PRAIZVEDBA
P. Obradović: Koncert za violinu i orkestar "Profumi del tempo"
L. van Beethoven: Simfonija br. 8 u F-duru, 0p. 93

 

   

Treći koncert, nedjelja 30. siječanj 2022.
Kajana Paćko, violončelo
Mario Korunić, konc. majstor i umjetničko vodstvo

F. Mendelssohn: Simfonija za gudače br. 2 u D-duru
P. I. Čajkovski: Varijacije na rokoko temu
za violončelo i orkestar op. 33 u A-duru
J. Suk: Serenada za gudače, 0p. 6 

 

 

 

Četvrti koncert, nedjelja, 3. travanj 2022.
Petrit Çeku, gitara i umjetničko vodstvo

Program:
V. Bellini: Koncert za obou (gitaru) i gudače u Es-duru
F. Schubert (obr. J. Willims):
Sonata "Arpeggione" za gitaru i gudače
I. Padovec: Concertino br. 1 i br. 2 za gitaru i orkestar

 

 

Peti koncert, nedjelja, 5. lipanj 2022.
Marijan Duzel, klavir
Valentin Egel, dirigent

Program:
F. Horvat: Vitraji - PRAIZVEDBA
W. A. Mozart: Koncert za klavir i orkestar br. 27 u B-duru, KV. 595
A. Schönberg: Gudački sekstet "Preobražena noć", 0p. 4

 

 

Varaždinski komorni orkestar zadržava pravo promjene programa