Varaždinski komorni orkestar
Augusta Cesarca 1
42000 VARAŽDIN

tel: 099 819 6398

 

 


foto : KD Sudec

 

 

Četvrti koncert, nedjelja 14. travanj 2024.
Velika koncertna dvorana HNK u Varaždinu, 19:30h
Anđelko Igrec, dirigent
Ivana Defar, violina
Zbor Chorus Angelicus
Tia Pikija, sopran

 

Program:

Anđelko Igrec
Flos campi za violinu, djevojački zbor i orkestar
Ne budite ljubav moju
Kosa mi je puna noćnih kapi
Sulamka
Tražila sam ga

John Rutter
Magnificat za sopran, zbor i orkestar
Magnificat anima mea
Of a Rose, a lovely Rose
Quia fecit mihi magna
Et misericordia
Fecit potentiam
Esurientes
Gloria Patri

 

Anđelko Igrec (1968) završio je studije kompozicije, crkvene glazbe i orkestralnog dirigiranja na Sveučilištu za glazbu u Beču. Od 1999. do 2017. bio je katedralni orguljaš i zborovođa u Varaždinu te do 2022. voditelj Ureda za crkvenu glazbu Varaždinske biskupije. Kao dirigent i skladatelj surađuje s Varaždinskim i Hrvatskim komornim orkestrom, Zborom i Orkestrom HRT-a, Zagrebačkom filharmonijom, Hrvatskim baroknim ansamblom, Wiener Dommusik, Savaria Simfonijskim orkestrom i Capella Savaria te mnogim međunarodnim ansamblima. Niz godina djelovao je kao predavač na Institutu za crkvenu glazbu u Zagrebu i Orguljaškoj ljetnoj školi u Šibeniku. U gradskom kazalištu u Badenu kod Beča dirigirao je nekoliko produkcija poput mjuzikala Sunset Boulevard, Funny Girl i Cabaret, operetu Šišmiš, kao i brojne koncerte iz područja opere, operete i mjuzikla. Među nagradama koje je primio za svoje djelovanje, ističu se skladateljska Nagrada Josip Štolcer Slavenski, Nagrada Jurica Murai za orguljski recital 2002. te za izvedbu Muke po Mateju J.S.Bacha 2022. godine na Varaždinskim baroknim večerima kao i poticajna sredstva Ministarstva kulture za nekoliko kompozicija. Nosači zvuka s njegovom glazbom kao i njegovim interpretacijama više su puta nagrađivani, među ostalim i hrvatskom diskografskom nagradom Porin.

Ivana Penić Defar diplomirala je violinu na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a usavršavala se na Sveučilištu za glazbu i scenske umjetnosti u Grazu gdje je i magistrirala. Od 1995. je članica Simfonijskog orkestra HRT-a, gdje 2000. postaje zamjenica koncertnog majstora, a 2018. voditeljica drugih violina. 2005-2010. je stalna članica Zagrebačkih solista, zatim je dvije sezone koncertna majstorica Hrvatskog komornog orkestra, a od 2012. je prva violina kvarteta Rucner s kojim nastupa u Hrvatskoj i inozemstvu. Kao solistica je nastupila uz Puhački orkestar HV-a, Hrvatski komorni orkestar, Zagrebačke soliste i Varaždinski komorni orkestar. S Varaždinskim komornim orkestrom počela je surađivati još kao studentica, a ta se suradnja nastavila uz povremene prekide do danas, kada je jedna od koncertnih majstorica, a od 2023. i umjetnička voditeljica.

Skladba Flos campi za violinu, djevojački zbor i orkestar nastala je 2012. Iste su je godine, uoči proslave 15. obljetnice Varaždinske biskupije, praizveli Ivana Penić Defar i Hrvatski komorni orkestar pod ravnanjem samog skladatelja. Večeras ćemo čuti njenu novu, revidiranu verziju nastalu ove godine, u kojoj je posljednji stavak u potpunosti promijenjen. Poetski temelj skladbe su stihovi iz Salomonove Pjesme nad pjesmama. Svaki je stavak zvukovna slika konteksta stiha čiji naslov nosi, uobličena kroz isti tip fakture: na fonu majstorski instrumentiranog orkestra koji sa zborom tretiranim kao jednom od njegovih dionica donosi osnovno raspoloženje stavka, izvija se slobodna, improvizaciji nalik dionica violine solo. Tonska građa skladbe je u osnovi dijatonska, a glazbeni izričaj i struktura konzistentni zahvaljujući kvintno-kvartnoj jezgri motivičko-tematskog materijala svih četiriju stavaka, prisutnoj ne samo u melodijskoj razradi u solističkoj dionici nego i u vertikalnoj gradnji. Diskretna posveta skladateljevoj supruzi na početku partiture prisutna je i u notnom tekstu: s repeticijama i obigravanjem oko krajnjih tonova kvintno-kvartne jezgre što podsjeća na kružne melodijske figure u svirci irskih narodnih gudača, on evocira njeno porijeklo stvarajući tako jedan od najsuptilnijih, najnježnijih i najljepših glazbenih poklona.

Magnificat za sopran, zbor i orkestar je John Rutter (1945) dovršio 1990, a iste je godine pod njegovim ravnanjem u Carnegie Hallu u New Yorku skladba i prvi put izvedena. Radi se o još jednom uglazbljenju kantike – tijekom povijesti ih je bilo mnogo, a najpoznatiji i najčešće izvođen je svakako Magnificat J.S. Bacha - koju je, prema Evanđelju po Luki, ispjevala Marija nakon Gabrijelova navještenja, a započinje riječima Magnificat anima mea Dominum (Veliča duša moja Gospoda) te se moli ili pjeva svaki dan u okviru večernjeg bogoslužja. Rutter je osnovni tekst proširio sa stihovima engleske srednjovjekovne marijanske pjesme Of a Rose, a lovely Rose (2. stavak) te početkom Sanctusa (3. stavak) i molitve Mariji (7. stavak). U glazbenom smislu je skladatelja, prema njegovim riječima, nadahnulo slavljenje Marije u hispanskim zemljama te je zamislio djelo kao blještavo slavlje s latino okusom.

Nataša Maričić

 

Sastav Varaždinskom komornog orkestra:
1. violine: Ivana Penić Defar, Mojca Ramušćak, Anđelko Ilčić, Tanja Tortić, Saša Reba, Martina Sačer Pavlin
2. violine: Ivana Šambar, Tomislav Vitković, Melita Šafran, Slavko Vinceković
Viole: Marija Andrejaš, Krešimir Ferenčina, Alen Biščević
Violončela: Krešimir Lazar, Sara Novoselić, Matej Ilčić
Kontrabas: Helena Babić
Klarinet: Domagoj Pavlović
Oboa: Jelena Ilčić
Fagot: Petar Križanić
Rog: Bank Harkay
Engleski rog: Sanae Mizukami;
Flauta: Melanija Gradečak
Truba:Tomislav Ratković;
Orgulje i čelesta: Linda Mravunac Fabijanić
Udaraljke: Fran Krsto Šercar, Rupert Čunko
Harfa: Mirjana Krišković