Varadinski komorni orkestar
Augusta Cesarca 1
42000 VARADIN

tel: 099 819 6398

 

 


foto : KD Sudec

novosti na vau
 email adresu:

 

 

Dobrodoli na stranice Varadinskog komornog orkestra!

Na sljedei koncert bit e 10. travnja. To je na etvrti koncert
u sezoni. Umjetniko vodstvo preuzet e Milan unko,
voa dionica viola naeg orkestra.
Program proitajte u rubrici 'sljedei koncert'.