Varadinski komorni orkestar
Augusta Cesarca 1
42000 VARADIN

tel: 099 819 6398

 

 


foto : KD Sudec

novosti na vau
 email adresu:

 

 

Dobrodoli na stranice Varadinskog komornog orkestra!

Ove nedjelje, 12. veljae, na rasporedu je na trei koncert u sezoni.
Koncertom ravna Matija Fortuna, a kao solist na klaviru nastupit e
bjeloruski pijanist Konstantin Krasnitsky. Na programu su djela
J. Haydna i J. S. Bacha.

Detaljni raspored proitajte na naim stranicama:
http://www.vko.hr/sljedeci_koncert.htm