Varadinski komorni orkestar
Augusta Cesarca 1
42000 VARADIN

tel: 099 819 6398

 

 


foto : KD Sudec

novosti na vau
 email adresu:

 

 

Dobrodoli na stranice Varadinskog komornog orkestra!

Na sljedei koncert bit e 5. lipnja. To je na posljednji
koncert u sezoni 2015./2016. Orkestrom dirigira maestro
Pavle Depalj, na poasni ef dirigent. Na programu su djela
. Depalja, J. S. Bacha i R. Straussa.
Vie o programu proitajte u rubrici 'sljedei koncert'.